Formularze PIT 2013      Przetargi      Kalkulator wynagrodzeń      Archiwum      Program do rozliczania PIT
www.formularzepit.pl

Wzór wypełnionego PITu

Co roku mamy do czynienia z wypełnianiem zeznań podatkowych, mimo, że powtarzamy tą czynność regularnie wielu z nas w dalszym ciągu ma z tym pewien problem. Poszczególne formularze dotyczące dochodów oraz przychodów uzyskiwanych w roku ubiegłym znaleźć można w internecie.

Jak dobrze wypełnić PIT?

Każda osoba fizyczna zobowiązana jest do złożenia zeznania podatkowego. Dla każdego dostępne formularze PIT jako forma obowiązkowego przekazywania informacji dla celów podatkowych, a według ustawy Ordynacja podatkowa również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Sposób naliczenia podatku dochodowego

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że podstawą opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasadniczo suma dochodów z poszczególnych źródeł przychodów. Przy czym dochód według ustawodawcy zdefiniowany jest jako dodatnia różnica między sumą przychodów a kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym.

Kto musi wypełnić PIT?

Co roku od 1 stycznia można składać roczne zeznania podatkowe, często wielu podatników ma jednak wątpliwości jaki PIT powinni złożyć. Zgodnie z polskim prawem podatnikiem jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która podlega na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Tajemnice zeznania podatkowego

Wiadomo, że każdy podatnik zobowiązany jest do płacenia podatku dochodowego. Podatnikiem jest osoba fizyczna, ustawa art. 8 kodeksu cywilnego mówi o tym, że każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną.

Formularze podatkowe PIT, NIP, CIT

Formularze podatkowe prezentujemy w trzech grupach:

PIT
NIP
CIT: Formularze CIT obowiązujące w trakcie roku 2011
Formularze CIT za rok 2011

Pobierz
formularz
Opis formularza

PIT-2
Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-2A

Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

  • osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy
  • osoby otrzymującej stypendium
  • osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należności za pracę
  • osoby otrzymującej świadczenie integracyjne

więcej formularzy PIT


Pobierz
formularz
Opis formularza
PIT-5
NIP-1
Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą
PIT-13
NIP-1/A
Informacja o wpisach do rejestrów lub ewidencji w zakresie prowadzonej działalności. Formularz może być składany tylko jako załącznik do formularza NIP-1.

więcej formularzy NIP


Pobierz
formularz
Opis formularza
CIT-2 CIT-2
Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.
CIT-2A CIT-2A
Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

więcej formularzy CIT

Obliczanie podatku dochodowego za rok 2011

Zaliczka na podatek dochodowy jest pobierana co miesiąc i wynosi 19% dochodów podlegających opodatkowaniu w przypadku gdy podstawa opodatkowania jest mniejsza niż 37024 zł. Jeżeli suma dochodów przekroczy w miesiącu 37024 zł od następnego miesiąca zaliczka na podatek dochodowy będzie wynosiła 30%. W przypadku gdy suma dochodów podatnika przekroczy 74048 zł, w następnym miesiącu zaliczka wyniesie 40%, a gdy przekroczy kwotę 600 000 zł - zaliczka osiągnie poziom 50 %.


Wybierz rok podatkowy:
Miesięczne zarobki:
Styczeń Lipiec
Luty Sierpień
Marzec Wrzesień
Kwiecień Październik
Maj Listopad
Czerwiec Grudzień

Przed wypełnieniem rocznego PIT-a warto zapoznać się z dostępnymi w tym roku ulgami podatkowymi. Być może i Tobie uda się tak obniżyć podatek, że wpłatę pozostałej jego części zamienisz na zwrot z urzędu skarbowego. Powodzenia!

Z roku na rok katalog ulg i odliczeń podatkowych robi się coraz szczuplejszy. W tym roku po raz ostatni odliczymy wydatki poniesione na remont mieszkania czy domu.

Nadal odliczać można odsetki od kredytu mieszkaniowego, korzystać z darowizn oraz tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Nowością jest ulga na Internet.

Szczegółowy opis wszystkich dostępnych ulg i odliczeń podatkowych znajdziesz w dalszej części poradnika.

Zobacz ulgi podatkowe w 2011 roku:

Ulga prorodzinna

Ulga na Internet

Ulga Rehabilitacyjna


Nowe prawo podatkowe. Oto 16 osób, które je napiszą
Minister Finansów powołał 16 osób, które staną przed tym zadaniem. Zobacz, kim są.]]>

Afera podatkowa bez konsekwencji dla Komisji Europejskiej
Chodzi o skandal, jaki wybuchł po ujawnieniu śledztwa pokazującego wyjątkowo niskie opodatkowanie korporacji, w czasie gdy premierem Luksemburga był obecny szef KE Jean-Claude Juncker.]]>

286 godzin rocznie tracimy na rozliczenia z fiskusem
Polski przedsiębiorca dokonuje 18 rocznych płatności podatku - wynika z raportu Banku Światowego i firmy PwC. Znacznie więcej od średniej na świecie.]]>

Dług Skarbu Państwa ponownie wzrósł
Zadłużenie na koniec września 2014 r. było wyższe o 4 mld 4,4 mln zł w porównaniu z końcem sierpnia.]]>


Polityka prywatności       Formularze PIT      Skala podatkowa      PIT w 2014